Translate

Monday, 21 November 2011

Crudeli

Како Tiziano ја виде кражбата на Enio Tardini. Обратете внимание на последните 10 секунди и неговата конверзација со коментаторот на Printer.

1 comment:

Anonymous said...

FIGC лопови